τρεις πράσινοι γενειοφόροι δράκοι

χαμαιλέων

Τι σημαίνει ένα όνειρο για έναν χαμαιλέοντα;

Ένα όνειρο για έναν χαμαιλέοντα αντιπροσωπεύει την ικανότητά σας να προσαρμόζεστε σε κάθε κατάσταση. Είστε ποικίλοι και ευπροσάρμοστοι. Αυτό το όνειρο μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει την αίσθηση ότι σας παραβλέπουν.

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο κάποιος είναι ή έχει έναν χαμαιλέοντα;

Ένα όνειρο στο οποίο κάποιος άλλος είναι χαμαιλέοντας ή κουβαλάει μαζί του έναν χαμαιλέοντα αντιπροσωπεύει εξαπάτηση, απάτη ή απιστία.