άνδρας με καφέ μπουφάν δίπλα στο αυτοκίνητο

ταχυδρόμος

Τι σημαίνει ένα όνειρο για έναν ταχυδρόμο;

Ένα όνειρο για έναν ταχυδρόμο συμβολίζει την επικοινωνία σας με τους άλλους. Πρέπει να περάσετε το μήνυμα κάποιου πράγματος.

Τι σημαίνει ένα όνειρο για έναν ταχυδρόμο που δεν έχει αλληλογραφία για εσάς;

Ένα όνειρο στο οποίο ο ταχυδρόμος δεν έχει αλληλογραφία για εσάς αντιπροσωπεύει απογοήτευση σε κάποια πτυχή της ζωής σας.

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο είστε ταχυδρόμος;

Ένα όνειρο στο οποίο είστε ταχυδρόμος υποδηλώνει ένα μήνυμα από το υποσυνείδητό σας. Προσέξτε προσεκτικά το μήνυμα αυτού του ονείρου. Ή αυτό το όνειρο σημαίνει ότι σας έχουν εμπιστευτεί ένα ιδιαίτερο μήνυμα ή μυστικό.