συνταγματάρχης

συνταγματάρχης

Τι σημαίνει ένα όνειρο για έναν συνταγματάρχη;

Ένα όνειρο για έναν συνταγματάρχη σημαίνει ότι πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων.

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο είστε συνταγματάρχης;

Ένα όνειρο στο οποίο είστε συνταγματάρχης υποδηλώνει ότι θα ανέλθετε ψηλότερα ή ότι θα είστε σε θέση να διοικείτε τους άλλους.

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο ένας συνταγματάρχης χάνει το βαθμό του;

Ένα όνειρο στο οποίο ένας συνταγματάρχης απογυμνώνεται από το βαθμό του δείχνει ότι κάτι δεν θα πάει σύμφωνα με το σχέδιό σας.