γυναίκα με λευκό πουκάμισο που κρατά λευκό ipad

ναρκοληπτική

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο είστε ναρκοληπτικός;

Ένα όνειρο στο οποίο είστε ναρκοληπτικός υποδηλώνει ότι δεν έχετε επίγνωση μιας κατάστασης. Ίσως υπάρχει κάτι που αρνείστε να δείτε και να αναγνωρίσετε.

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο κάποιος άλλος είναι ναρκοληπτικός;

Ένα όνειρο στο οποίο κάποιος άλλος έχει ναρκοληψία υποδηλώνει ότι αισθάνεστε ότι δεν ικανοποιεί τις ανάγκες σας ή ότι δεν σας ακούει.