λίπασμα

λίπασμα

Τι σημαίνει ένα όνειρο για το λίπασμα;

Ένα όνειρο για λίπασμα αναφέρεται στην ανάπτυξή σας. Πρέπει να αντλείτε γνώσεις και ιδέες από το περιβάλλον σας και να απορροφάτε συνεχώς νέες εμπειρίες για να προχωρήσετε μπροστά.