ανάμικτες καρφίτσες

κουμπί

Τι σημαίνει ένα όνειρο για ένα κουμπί;

Ένα όνειρο για ένα κουμπί ή κουμπιά υποδηλώνει πλούτο και ασφάλεια. Αυτό το όνειρο μπορεί επίσης να σημαίνει ότι κρατιέστε μακριά από κάτι. Πρέπει να αφεθείς και να είσαι ο εαυτός σου.