πορτοκαλί κηροπήγιο

κηροπήγιο

Τι σημαίνει ένα όνειρο για ένα κηροπήγιο;

Ένα όνειρο για ένα κηροπήγιο αντιπροσωπεύει τη σεξουαλικότητα, την αρμονία και τη βάση των επιθυμιών σας.

Τι σημαίνει ένα όνειρο για ένα διακοσμημένο κηροπήγιο;

Ένα όνειρο με πλούσια διακοσμημένα κηροπήγια σημαίνει πρόοδο και εκπληρωμένες επιθυμίες.

Τι σημαίνει ένα όνειρο για ένα παλιό κηροπήγιο;

Ένα όνειρο για ένα παλιό ή φθαρμένο κηροπήγιο αντιπροσωπεύει όνειρα που είναι πολύ υψηλά.