καλάθι

καλάθι

Τι σημαίνει ένα όνειρο για ένα καλάθι;

Ένα όνειρο για ένα καλάθι συμβολίζει τη μήτρα και το φυσικό σώμα. Αυτό το όνειρο αντιπροσωπεύει επίσης πράγματα που αγαπάτε ή κρατάτε για πολύ καιρό. Αυτό το όνειρο μπορεί να αναφέρεται σε "πτώση μέσα από το καλάθι", ίσως κάποιος να σας παρακολουθεί.

Τι σημαίνει ένα όνειρο για ένα γεμάτο καλάθι;

Ένα όνειρο για ένα γεμάτο καλάθι αντιπροσωπεύει την αφθονία και τη γονιμότητα.

Τι σημαίνει ένα όνειρο για ένα άδειο καλάθι;

Ένα όνειρο με ένα άδειο καλάθι σημαίνει ότι πρόκειται να γίνεις μελαγχολικός ή ότι θα συνεχίσεις να έχεις ανεκπλήρωτες επιθυμίες.

Τι σημαίνει ένα όνειρο για να δώσετε ένα καλάθι και να το πάρετε πίσω;

Ένα όνειρο στο οποίο δίνετε ένα καλάθι που σας επιστρέφεται σημαίνει ότι θα γίνετε μπλε στο πρόσωπο ή ότι κάποιος δεν θα ανταποδώσει την αγάπη σας.