πρόσωπο προσώπου

κακός ή κακοήθης

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο είστε κακός ή μοχθηρός;

Ένα όνειρο στο οποίο ενεργείτε κακόβουλα, μοχθηρά ή κακόβουλα προς τους άλλους αντανακλά τα συναισθήματά σας για ένα πρόσωπο, μια κατάσταση ή μια σχέση. Καταπνίγετε ισχυρά, αρνητικά συναισθήματα όπως το μίσος και ο θυμός. Ή αυτό το όνειρο δείχνει μια καταπιεσμένη ή απαγορευμένη πτυχή του εαυτού σας. Αυτό το κομμάτι του εαυτού σας μπορεί να αναζητά αναγνώριση.

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο οι άλλοι είναι κακοί ή κακοί;

Ένα όνειρο στο οποίο οι άλλοι είναι κακόβουλοι, μοχθηροί ή κακόβουλοι απέναντί σας σημαίνει ότι κάποιος προσπαθεί να σας βλάψει.