κτίριο με λευκό και καφέ θόλο κάτω από μπλε ουρανό κατά τη διάρκεια της ημέρας

θόλος

Τι σημαίνει ένα όνειρο για έναν θόλο;

Ένα όνειρο με θόλο σημαίνει πνευματική προστασία και διαφώτιση. Αυτό το όνειρο μπορεί επίσης να συμβολίζει το κεφάλι σας.

Τι σημαίνει ένα όνειρο για έναν θόλο που καίγεται ή καταρρέει;

Ένα όνειρο με έναν φλεγόμενο θόλο που καταρρέει σημαίνει ότι το πάθος ή η καρδιά σας κερδίζει το μυαλό σας. Είστε τυφλωμένοι από την αγάπη.