θλιβερό

θλιβερό

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο είστε λυπημένος ή στενοχωρημένος;

Ένα όνειρο στο οποίο είστε λυπημένοι ή θλιμμένοι σημαίνει ότι πρέπει να μάθετε από τις απογοητεύσεις σας. Προσπαθήστε να μη μένετε στα αρνητικά. Αυτό το όνειρο μπορεί επίσης να είναι μια αντανάκλαση του πώς αισθάνεστε.

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο κάποιος άλλος είναι λυπημένος ή στενοχωρημένος;

Ένα όνειρο στο οποίο κάποιος άλλος είναι λυπημένος ή θλιμμένος μπορεί να είναι μια προβολή των δικών σας συναισθημάτων. Ίσως είστε λυπημένοι για κάτι που συνέβη σε αυτό το άτομο.

Μετακινηθείτε στην κορυφή