κοντινή φωτογραφία της λευκής ιδανικής σύριγγας

θανατική ποινή

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο λαμβάνετε τη θανατική ποινή ή μια θανατική καταδίκη;

Ένα όνειρο στο οποίο λαμβάνετε τη θανατική ποινή ή μια θανατική καταδίκη σημαίνει ότι πρέπει να επανεκτιμήσετε τη ζωή σας και τις αποφάσεις που παίρνετε ή να αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας. Έχετε καταλήξει σε λάθος δρόμο. Αυτό το όνειρο μπορεί επίσης να σημαίνει ότι βρίσκεστε σε στενότητα χρόνου και έχετε περιορισμένο χρόνο για να απαντήσετε σε κάτι ή να κάνετε κάτι.

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο κάποιος άλλος παίρνει τη θανατική ποινή;

Ένα όνειρο στο οποίο κάποιος άλλος λαμβάνει τη θανατική ποινή ή μια θανατική καταδίκη σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε απέναντι σε αυτό το άτομο. Ίσως τον κρίνετε πολύ αυστηρά,