Wetenschappelijke feiten over dromen

Dromen kunnen fascinerend, spannend, angstaanjagend of gewoon raar zijn. Hoewel er geen duidelijke wetenschappelijke consensus bestaat over waarom we dromen, hebben onderzoekers veel geleerd over wat er gebeurt als we dromen. Hier zijn 10 dingen die je moet weten over dromen.

Iedereen droomt

Volwassenen en baby’s dromen ongeveer twee uur per nacht, zelfs degenen die beweren niet te dromen. Onderzoekers ontdekten dat mensen meestal meerdere dromen per nacht hebben, elk met een duur van vijf tot 20 minuten.

In een normaal leven slapen mensen gemiddeld 30 jaar en dromen mensen gemiddeld 6 jaar.

Je vergeet de meeste van je dromen

Maar liefst 95 procent van alle dromen wordt kort na het ontwaken vergeten. De veranderingen in de hersenen tijdens slaap zouden de informatieverwerking en -opslag die nodig is voor de geheugenvorming niet ondersteunen.

Hersenscans van slapende individuen hebben aangetoond dat de frontale kwabben – het gebied dat een belangrijke rol speelt bij de geheugenvorming – inactief zijn tijdens de REM-slaap, het stadium waarin dromen optreedt.

Lees ook: Waarom kan ik me mijn dromen niet herinneren als ik wakker word?

Niet alle dromen zijn in kleur

De meeste mensen zeggen dat ze in kleur dromen maar er is een klein percentage van de mensen die beweren dat ze alleen in zwart-wit dromen. In studies waar dromers zijn ontwaakt en gevraagd zijn om kleuren uit een grafiek te kiezen die overeenkomen met die in hun dromen, zijn zachte pastelkleuren de meest gekozen kleuren.

Mannen en vrouwen dromen verschillend

Onderzoekers hebben een aantal verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen als het gaat om de inhoud van hun dromen. In verschillende studies meldden mannen aanzienlijk vaker over wapens te dromen dan vrouwen, terwijl vrouwen vaker dan mannen droomden over kleding.

Een andere studie toonde aan dat mannendromen vaker over agressie en lichamelijke activiteit gaan, terwijl vrouwendromen meer gaan over afwijzing en uitsluiting en meer gesprek dan fysieke activiteit bevatten.

Vrouwen hebben de neiging om iets langere dromen met meer personages te hebben. Als het gaat om de personages die meestal in dromen verschijnen dromen mannen twee keer zo vaak over andere mannen als over vrouwen, terwijl vrouwen de neiging hebben om over beide seksen evenveel te dromen.

Dieren dromen ook

Velen denken dat wanneer een slapende hond met zijn staart zwaait of zijn poten beweegt, hij droomt. Hoewel het moeilijk met zekerheid te zeggen is of dit echt het geval is, geloven onderzoekers dat het waarschijnlijk is dat dieren dromen.

Net als mensen gaan dieren door slaapstadia die cycli van REM en niet-REM slaap omvatten.

Het is mogelijk om je dromen te controleren.

Een lucide droom is er een waarin je je bewust bent dat je droomt terwijl je nog slaapt. Lucide dromen worden gezien als een combinatie van bewustzijn en REM-slaap, waarbij je de droominhoud kunt sturen of controleren.

Ongeveer de helft van alle mensen kan zich herinneren dat ze minstens één keer lucide gedroomd hebben, en sommige mensen zijn in staat om vaak lucide dromen te hebben.

Negatieve emoties komen vaker voor in dromen

Gedurende een periode van meer dan 40 jaar verzamelde onderzoeker Calvin S. Hall, PhD, meer dan 50.000 droomverslagen van studenten. Deze verslagen werden in de jaren negentig door Hall’s student William Domhoff aan het publiek beschikbaar gesteld.

Uit de droomverslagen bleek dat er veel emoties worden ervaren tijdens dromen. De meest voorkomende emotie die in dromen wordt ervaren is angst. Negatieve emoties komen vaker voor dan positieve emoties.

Blinde mensen kunnen visueel dromen

In een studie van mensen die sinds hun geboorte blind zijn, ontdekten onderzoekers dat ze nog steeds visuele beelden in hun dromen leken te ervaren, en dat ze ook oogbewegingen hadden die correleerden met visuele droomherinneringen.

Hoewel hun oogbewegingen tijdens REM-slaap minder waren dan bij de ziende deelnemers aan het onderzoek, rapporteerden de blinde deelnemers dezelfde droomsensaties, inclusief visuele inhoud.

Je bent verlamd tijdens je dromen

REM-slaap wordt gekenmerkt door verlamming van de spieren. Het fenomeen staat bekend als REM-atonie en voorkomt dat je de acties in je dromen uitvoert tijdens je slaap. Omdat motorische neuronen niet worden gestimuleerd, beweegt je lichaam niet.

In sommige gevallen kan deze verlamming de eerste minuten na het wakker worden blijven, een aandoening die bekend staat als slaapverlamming.

Hoewel de ervaring angstaanjagend is, zeggen deskundigen dat het volkomen normaal is en het slechts enkele minuten duurt voordat de normale spiercontrole terugkeert.

Veel dromen zijn universeel

Terwijl dromen vaak sterk beïnvloed worden door onze persoonlijke ervaringen, hebben onderzoekers ontdekt dat bepaalde droomthema’s in veel verschillende culturen gewoon zijn. Zo dromen mensen van over de hele wereld er bijvoorbeeld vaak van om achtervolgd of aangevallen te worden, of te vallen. Andere veelvoorkomende droomervaringen zijn onder meer het gevoel dat bevroren te zijn en niet in staat zijn om te bewegen, te laat komen, te vliegen en naakt te zijn in het openbaar.

  1. Murzyn E. Do we only dream in colour? A comparison of reported dream colour in younger and older adults with different experiences of black and white mediaConscious Cogn. 2008;17(4):1228-37. doi:10.1016/j.concog.2008.09.002
  2. Schredl M, Ciric P, Götz S, Wittmann L. Typical dreams: stability and gender differencesJ Psychol. 2004;138(6):485-94. doi:10.3200/JRLP.138.6.485-494

Bronnen