levend begraven

man standing near hole

Wat betekent een droom waarin je zelf levend begraven wordt?

Een droom waarin je levend begraven wordt suggereert dat je op een bepaalde manier wordt ondermijnd of verstikt. Je voelt je gevangen of hulpeloos in een situatie. Of deze droom suggereert dat je begraven wordt onder de problemen en spanningen in je leven. Deze droom kan ook betekenen dat angsten je leven overnemen. Je moet grip krijgen op je emoties en stoppen met stressen. Je onderbewustzijn vertelt je dat het tijd is om je probleem op te lossen.

Wat betekent een droom over het levend begraven van iemand anders?

Een droom waarin je een levend persoon begraaft staat voor emotionele onrust. Het kan nodig zijn om een kwestie die je probeert weg te stoppen onder ogen te komen.

Se også den droombetekenis van begrafenis of je egen begravelse