Ochrana osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://dromen.site.

Vaše údaje používáme výhradně za účelem poskytování našich služeb. To znamená, že účel zpracování vždy přímo souvisí s objednávkou, kterou jste nám zadali. Vaše údaje nebudeme používat k (cílenému) marketingu. Pokud s námi sdílíte informace a my tyto informace použijeme - jinak než na vaši žádost - abychom vás později kontaktovali, požádáme vás o výslovný souhlas. Vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami jinak než za účelem plnění účetních a jiných administrativních povinností. Všechny tyto třetí strany jsou vázány mlčenlivostí na základě dohody mezi nimi a námi nebo na základě přísahy či zákonné povinnosti.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je shromažďujeme

Analytika

Na našich webových stránkách jsou v rámci služby "Analytics" umístěny soubory cookie od americké společnosti Google. Tuto službu používáme ke sledování a získávání zpráv o tom, jak návštěvníci používají webové stránky. Tento zpracovatel může být podle platných zákonů a předpisů povinen poskytnout přístup k těmto údajům. Nepovolili jsme společnosti Google používat získané analytické informace pro jiné služby společnosti Google.

Inzeráty

Reklamní soubory cookie (Google Adsense)

  • Poskytovatelé třetích stran používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatelů na těchto webových stránkách.
  • Reklamní soubory cookie / soubory DART umožňují reklamním sítím zobrazovat uživatelům reklamy na základě jejich návštěv jiných stránek na internetu.
  • Pokud si nepřejete zobrazovat reklamy na webových stránkách, můžete se odhlásit z používání reklamních souborů cookie / souborů DART. navštívením stránek Advertising Standards. Používání souborů cookie pro personalizované reklamy externích dodavatelů můžete odmítnout na webových stránkách. aboutads.info navštívit.
  • Na těchto stránkách se zobrazují reklamy od externích dodavatelů a reklamních sítí.
  • Na stránkách příslušného dodavatele nebo inzerenta máte možnost tyto soubory cookie zakázat, pokud jsou k dispozici.
  • Prostřednictvím stránky Iniciativy pro síťovou reklamu je možné zakázat některé (ale ne všechny) soubory cookie najednou.

Zobrazení seznamu externích dodavatelů nebo reklamních sítí prostřednictvím tento odkaz. Na stránkách Soubor cookie DART společnosti DoubleClick používá společnost Google v reklamách zobrazovaných na partnerských webových stránkách, například na webových stránkách zobrazujících reklamy z AdSense nebo z reklamních sítí certifikovaných společností Google. Když uživatelé navštíví webové stránky partnera a zobrazí nebo kliknou na reklamu, může být do prohlížeče koncového uživatele umístěn soubor cookie. Údaje shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie se používají k lepšímu zobrazování a správě reklamy na stránkách vydavatele a na internetu.

Partneři

Amazon
dreams.site je partnerem společnosti Amazon. Jako společníci společnosti Amazon můžeme vydělávat na nákupech, které uskutečníte prostřednictvím našich odkazů. Když kliknete na odkaz Amazonu, uloží se do vašeho zařízení soubor cookie. Tento profil je nesouvisí na vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a podobně, jak je nám známo, ale slouží pouze k tomu, abychom zjistili, zda za vaše doporučení získáme poplatek, když kliknete na jejich stránky.

Ebay
Dreams.site je partnerem společnosti Ebay. Můžeme vydělávat na nákupech, které provedete prostřednictvím našich odkazů. Když kliknete na odkaz Ebay, uloží se do vašeho zařízení soubor cookie.

Bol.com
dreams.site je partnerem společnosti bol.com. Z nákupů uskutečněných prostřednictvím našich odkazů můžeme získat peníze. Pokud kliknete na odkaz na bol.com, uloží se do vašeho zařízení soubor cookie. Tento profil bude nesouvisí na vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a podobně, jak je nám známo, ale slouží pouze k tomu, abychom zjistili, zda za vaše doporučení získáme poplatek, když kliknete na jejich stránky.

Paypro
dromen.site využívá služeb společnosti Paypro. Účelem těchto služeb je ukázat inzerentům a vydavatelům, které reklamy zobrazené vydavateli vedly k jakému prodeji, vedení nebo jiným akcím inzerentů. V důsledku toho musí inzerent vydavateli zaplatit pouze tehdy, pokud zobrazená reklama vydavatele (nebo jiná požadovaná akce) někoho odkáže na inzerenta a tento člověk provede nákup. K získání tohoto přehledu používá společnost Paypro data včetně souborů cookie. Tyto údaje se týkají osob, které však nejsou identifikovány jménem. Jedná se o pseudonymní údaje, které se týkají jednoho odkazu osoby z jedné webové stránky na druhou a následného potvrzení, že nákup byl proveden.

Společnost Paypro také vede databázi odkazů na jednotlivá zařízení. Společnost Paypro tak může zjistit, zda reklama, kterou si někdo zobrazí na jednom zařízení, například na telefonu, vede tuto osobu k nákupu na jiném zařízení, například na notebooku. Tato databáze znemožňuje identifikaci osob podle jména a ani samotná společnost Paypro to nedokáže.

Společnost Paypro nevytváří profily, které by zobrazovaly historii nákupů osob v průběhu času. Kromě toho společnost Paypro necílí reklamy na produkty a služby na jednotlivce na základě jejich identifikovaných zájmů. Společnost Paypro měří pouze účinnost konkrétních online reklam.

SPOLUPRÁCE PŘI DAŇOVÝCH A TRESTNÍCH VYŠETŘOVÁNÍCH

V některých případech může být dromen.site ze zákona povinen sdílet vaše informace v souvislosti s vládními úřady nebo trestním vyšetřováním. V takovém případě budeme nuceni vaše údaje sdílet, ale budeme se bránit v rámci možností, které nám nabízí zákon.

JAKÁ MÁTE PRÁVA NA SVÉ ÚDAJE

Pokud máte na těchto stránkách účet nebo jste zanechali komentáře, můžete si vyžádat export souboru s osobními údaji, které o vás uchováváme, včetně údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o vymazání všech osobních údajů, které o vás máme. To se netýká údajů, které musíme uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely.

Pokud máte podezření, že vaše osobní údaje používáme nevhodným způsobem, máte právo si kdykoli stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo na kontrolu
Vždy máte právo nahlédnout do údajů, které zpracováváme nebo jsme nechali zpracovat a které se týkají vaší osoby nebo je lze k ní přiřadit. O nahlédnutí do údajů můžete požádat naši kontaktní osobu pro otázky ochrany osobních údajů. Odpověď na svou žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám kopii všech údajů na e-mailovou adresu, kterou máme v evidenci, spolu se seznamem zpracovatelů, kteří tyto údaje uchovávají, a kategorií, pod kterou jsme je uložili.

Právo na opravu
Vždy máte právo na změnu údajů, které zpracováváme nebo jsme nechali zpracovat a které se vás osobně týkají nebo je lze k vám dohledat. Žádost o nahlédnutí můžete podat naší kontaktní osobě pro otázky ochrany osobních údajů. Odpověď na svou žádost obdržíte do 30 dnů.

Právo na omezení zpracování
Vždy máte právo omezit údaje, které zpracováváme nebo jsme nechali zpracovat a které se vás týkají nebo je lze k vám dohledat. O změnu můžete požádat naši kontaktní osobu pro otázky ochrany osobních údajů. Odpověď na svou žádost obdržíte do 30 dnů.

Právo na převoditelnost
Vždy máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme a které se vás týkají nebo je lze k vám dohledat, provedla jiná strana. O změnu můžete požádat naši kontaktní osobu pro otázky ochrany osobních údajů. Odpověď na svou žádost obdržíte do 30 dnů. V takovém případě s největší pravděpodobností nebudeme moci pokračovat v poskytování služeb, protože již nelze zaručit bezpečné propojení datových souborů.

Právo vznést námitku a další práva
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností dromen.site nebo jejím jménem. Pokud vznesete námitku, okamžitě zastavíme zpracování vašich osobních údajů, dokud nebude vaše námitka vyřízena. Pokud je vaše námitka oprávněná, poskytneme vám kopie a/nebo opisy informací, které zpracováváme, a poté zpracování trvale zastavíme.

Máte také právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování nebo profilování. Vaše údaje nezpracováváme tak, aby se na ně toto právo vztahovalo. Pokud se domníváte, že tomu tak je, obraťte se na naši kontaktní osobu pro otázky ochrany osobních údajů.

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše zásady ochrany osobních údajů. Na této stránce najdete vždy nejnovější verzi. Pokud nové zásady ochrany osobních údajů ovlivní způsob, jakým již shromážděné údaje zpracováváme, budeme vás o tom informovat.

Přejděte na začátek