constipatie

constipatie of verstopping

Wat betekent een droom over constipatie of verstopping?

Een droom over constipatie of verstopping geeft aan dat je niet bereid bent om afstand te doen van je oude manieren. Je blijft vasthouden aan het verleden, je vergeeft en vergeet iets niet. Het kan zijn dat je vooruitgang stagneert vanwege problemen uit het verleden en eerdere moeilijkheden.

Zie ook de droombetekenis van poep