Селективно фокусирана фотография на момиче, което плаче

сълзи

Какво означава сън за сълзи?

Сън за сълзи символизира изкупление, пречистване, емоционално или духовно изцеление. Този сън може да символизира и мъдър урок, който току-що сте научили или сте си спомнили. Или пък този сън показва болка, която изпитвате вие или някой друг.

Какво означава сън за сълзи?

Сън, в който се разплаквате, символизира период на изцеление, състрадание или духовно пречистване. Този сън може да означава също, че изпитвате болка. Вижте също значение на съня за плач

Какво означава сън, в който някой друг е разплакан?

Сън, в който някой се разплаква, символизира човек, който преживява разочарование, загуба или болка. Този сън може да ви предупреди, че трябва да погледнете добре как поведението ви се отразява на хората около вас. Вижте също значение на съня за плач