самоубийство

жена плаче с червена кръв скарида лежи на легло

Какво означава сън за самоубийство?

Сън, в който извършвате самоубийство или самоубийство, символизира отчаяното ви желание да избягате от ежедневието си или чувството ви за вина. В съня си реагирате агресивно срещу себе си. Този сън може също така да ви предупреди, че експлоатирате прекалено много тялото си. Или пък този сън символизира, че трябва да се сбогувате с някаква част от себе си. Това може да означава също, че започвате лична трансформация или нов етап в живота си. Вижте също значението на съня за смърт (самоубийство)

Какво означава сън, в който някой друг се самоубива?

Сън, в който някой друг се самоубива, символизира загрижеността ви за другия. Или този сън означава, че се страхувате, че споделяте определени характеристики с този човек и че искате да промените тези характеристики в себе си.

Какво означава да сънуваш, че скачаш пред влак?

Сън, в който скачате пред влак, символизира, че сте на път да загубите нещо. Вероятно търсите изход от ситуацията. Този сън може да означава също, че ви предстои да поставите ново начало в живота си. Вижте също значението на съня за влак

Вижте също значение на съня за убийство

Превъртете към началото