жена, носеща дете

майка

Какво означава да сънувате майка си, майка си или майка си?

Сън за майка ви, майка ви или фигура на майка символизира грижовния аспект на характера ви или нуждата ви от подслон, комфорт, напътствия и защита. Или този сън символизира човек, който се опитва да ви защити и да се грижи за вас. Този сън може да означава също, че търсите собствената си индивидуалност и развитие.

Какво означава сън, в който имате майка, която нямате в реалния живот?

Сън, в който имате майка, която нямате в реалния живот, означава, че имате ангел-хранител или някой, който бди над вас. Винаги ще имате любяща майка, която ще се грижи за вас, ще ви защитава от всички опасности и ще се опитва да намери решение на проблемите ви.

Сънища, в които правите нещо с майка си

Какво означава сън за разговор между вас и майка ви?

Сън, в който разговаряте с майка си, символизира, че нещо ви тревожи и не сте сигурни как да се справите с него. Този сън може да символизира и нерешени проблеми, които трябва да бъдат решени с майка ви. Вижте също значението на съня за разговор

Какво означава сън, в който бягате от майка си?

Сън, в който бягате от майка си, означава, че избягвате проблем, с който не искате да се сблъскате. Възможно е да чувствате, че не сте честни или справедливи.

Какво означава сън за това, че наранявате майка си?

Сън, в който наранявате майка си, символизира, че имате проблем с грижовния аспект на собствения си характер или че се чувствате пренебрегнати по отношение на комфорта, напътствията и защитата. Вижте също значението на съня за рана

Какво означава сън за секс с майка ви?

Сън, в който правите секс с майка си, символизира, че започвате да приличате на майка си. Чувствате нейното влияние в гените си или във възпитанието си. Този сън може също така да символизира, че искате да възприемете някои от качествата на майка си. Вижте също значението на съня за секс или забранена любов

Сънища, в които майка ви прави или усеща нещо

Какво означава сън, в който майка ви е тъжна?

Сън, в който майка ви е тъжна, означава, че може да се чувствате потиснати или депресирани. Опитвате се да разрешите проблем и се опитвате да намерите отговори, но ви е трудно да ги намерите.

Какво означава сън, в който майка ви е разочарована?

Сън, в който майка ви е разочарована, означава, че не сте изпълнили собствените си стандарти. Или пък не използвате възможностите си, за да напреднете. Трябва да се грижите повече за себе си...

Какво означава сън, в който майка ви ви моли да направите нещо?

Сън, в който майка ви ви моли да направите нещо, означава, че имате конфликт с близък човек.

Какво означава сън, в който майка ви ви моли да направите нещо, а вие отказвате?

Сън, в който майка ви ви моли да направите нещо лошо, а вие отказвате, означава, че отказвате да поемете отговорност.

Какво означава сън, в който майка ви ви моли да направите нещо и вие се съгласявате?

Сън, в който майка ви ви моли да направите нещо лошо и вие се съгласявате, означава, че сте готови да се вслушвате в хората около себе си или да се свържете по-добре с грижовната си страна.

Какво означава сън, в който ви викат майка ви?

Сън, в който чувате майка си да ви крещи, символизира, че не сте изпълнили правилно задълженията и отговорностите си.

Какво означава сън за смъртта на майка ви или на майка ви?

Сън, в който ви казват, че майка ви е мъртва, символизира, че се чувствате пренебрегнати. Чувствате, че майка ви или някой друг не отговаря достатъчно на нуждите ви. Тя не проявява достатъчно състрадание или емоции. Вижте също значението на съня за да умре (някой друг)

Мечта за майчинство

Какво означава мечта за майка, когато не сте?

Сън, в който сте майка, символизира, че искате да покажете повече своята грижовна и възпитателна страна. Или пък този сън символизира любовта, грижите и вниманието на майката към нейното дете. Този сън може да означава също, че искате да помогнете на някого. Или пък този сън може да е послание за желанието ви да имате дете.

Какво означава сън за това, че сте майка, ако вече сте такава?

Сън, в който сънувате, че сте майка, когато вече сте такава, символизира, че искате да имате още едно дете. Или пък този сън може да показва желание да бъдете по-добра майка за детето си.

Сънуване на чужди майки

Какво означава сън за чужда майка?

Сънят за майката на приятеля ви символизира идеалистични представи за това каква трябва да бъде майката. Майката на приятеля ви може да е майка и за вас. Може би ви е дала съвет или ви е утешила, когато сте имали нужда.

Какво означава сън за майката на партньора ви или за свекърва ви?

Сън за свекърва ви символизира, че имате нерешен проблем или вътрешен смут. Прочетете също значението на съня за свекърва или среща с бъдеща свекърва

Какво означава сън за Майка Тереза?

Сън за Майка Тереза символизира, че трябва да проявявате повече състрадание и доброта.

Други сънища за майки

Какво означава сън, в който виждате тялото на майка си да лежи в ковчег?

Сън, в който виждате тялото на майка си в ковчег, символизира, че скърбите за смъртта на много близък човек. Този сън може да символизира и загубата на надежда в настоящата ви житейска ситуация.

Превъртете към началото