четири разноцветни кофи за боклук до сива стена

контейнер за боклук

Какво означава сън за кофа за боклук или кофа за боклук?

Сън за кофа за боклук или контейнер за боклук символизира нежелани идеи, мисли или спомени. Време е да се отървете от багажа.Или този сън означава, че отхвърляте идея или емоция. 

Вижте също сън означава отпадъци или боклук или контейнер за боклук