кафява църква през деня

абатство

Какво означава сън за абатство?

Сънят за манастир представлява духовност, спокойствие и свобода от тревоги. Вие сте в състояние на удовлетворение и задоволство. Този сън може да означава също, че търсите вътрешен мир.

Какво означава сън, в който бягате от абатство?

Сън, в който бягате от манастир, означава, че се чувствате духовно изоставени и че трябва да си възвърнете надеждата.

Какво означава сън за руините на абатство?

Сън за абатство в руини показва чувство на безнадеждност. Склонни сте да не довършвате това, което сте започнали. Или пък този сън предсказва, че плановете ви няма да бъдат осъществени.

Какво означава сън, в който свещеник ви отказва да влезете в манастир?

Сън, в който свещеник ви отказва да влезете в манастир, предсказва, че противници ще ви спасят от унищожение.