black trash can with wheel near gray asphalt road during daytime

afval of vuilnis

Wat betekent een droom over afval of vuilnis?

Een droom over afval geeft aan dat je overdrijft of te veel van je energie investeert in iets dat misschien niet de moeite waard is. Of deze droom vertelt je dat je verkwistend bent en dus bepaalde aspecten van je leven opnieuw moet evalueren.

Wat betekent een droom waarin je afval of vuilnis weggooit?

Een droom waarin je afval weggooit staat symbool voor het verlangen je geestelijk te bevrijden.Of de droom maakt je duidelijk dat je achteloos iets hebt weggegooid. Het kan ook een tweede kans betekenen in een relatie of carrière. Een andere mogelijkheid is dat vuilnis erop wijst dat je ergens geen verantwoordelijkheid voor neemt.

Wat betekent een droom over een berg vuilnis of een vuilnisbelt?

Een droom over een stapel vuilnis staat voor afgewezen of ongewenste aspecten van jezelf. 

Wat betekent een droom waarin je afval ziet liggen?

Een droom waarin je afval ziet liggen betekent dat je hinderlijke gedachten uit je geheugen wil wissen.

Wat betekent een droom waarin je afval opruimt?

Een droom waarin je afval opruimt staat voor problemen uit het verleden waar je eindelijk eens mee af moet rekenen.

Wat betekent een droom waarin je in je eigen afval zoekt?

Een droom waarin je iets tussen je eigen afval zoekt betekent dat je bang bent iets kwijt te raken of dat je iets terug wilt dat is kwijtgeraakt.

Wat betekent een droom waarin je in het afval van iemand anders zoekt?

Zoek je in je droom iets in het afval van een ander dan ben je bezig anderen onterecht te bekritiseren.

Wat betekent een droom waarin je iets waardevols in de vuilnis vindt?

Een droom waarin je iets waardevols vindt in het afval wijst erop dat je waarde kunt vinden op de minst verwachte plaatsen. Onderwaardeer of onderschat dingen niet.

Wat betekent een droom over chemisch of giftig afval?

Een droom over chemisch afval wijst op negatieve of schadelijke gevoelens die je herbergt. Of deze droom geeft aan dat een relatie ongezond is. Dit kan een werkrelatie zijn, een familierelatie of een liefdesrelatie.

Zie ook de droombetekenis van vuilnisbak, vuilniswagen of vuilniscontainer