abeel (boom)

abeel (boom)

Een droom over een abeel symboliseert dat er naar je gekeken wordt. Een droom over een abeel betekent dat je je gedeisd moet houden.