brown tree trunk on brown soil

abeel (boom)

Wat betekent een droom over een abeel?

Een droom over een abeel symboliseert dat er naar je gekeken wordt en betekent dat je onder de radar moet blijven.

Zie ook de droombetekenis van populier