0 of nul

0 of nul

Een droom over 0 of nul symboliseert het niets en de leegte. Je ervaart een leegte in je leven. Het symbool kan ook dezelfde betekenis…
Lees meer
1 of één

1 of één

Een droom over het cijfer één staat voor individualiteit, autonomie, leiderschap, originaliteit, vertrouwen en het ego. Of deze droom symboliseert het begin van iets, zoals…
Lees meer
2 of twee

2 of twee

Een droom over het getal wee staat voor evenwicht, diversiteit, partnerschap, huwelijkssamenwerking, ziel of ontvankelijkheid. Het kan ook symbool staan voor dubbele zwakte of dubbele…
Lees meer
3 of drie

3 of drie

Een droom over het getal drie staat voor leven, vitaliteit, innerlijke kracht, voltooiing, verbeelding, creativiteit, energie, zelfonderzoek en ervaring. Drie staat voor een trilogie, zoals…
Lees meer
4 of vier

4 of vier

Een droom over het getal vier staat voor stabiliteit, fysieke beperkingen, zware arbeid en aardse dingen, zoals in de vier hoeken van de aarde of…
Lees meer
5 of vijf

5 of vijf

Een droom over het getal vijf staat voor je overtuigingskracht, spontaniteit, durf, moed, actie en menselijkheid. Het getal vijf vertegenwoordigt de vijf menselijke zintuigen en…
Lees meer
6 of zes

6 of zes

Een droom over het getal zes staat voor evenwichtigheid, het innerlijk gevecht tegen je emoties en genezing. Of deze droom staat symbool voor samenwerking, evenwicht,…
Lees meer
7 of zeven

7 of zeven

Een droom over het getal zeven staat voor eenzaam aan de top staan, iets voltooid hebben en kunnen rusten, of het duidt op een cyclisch…
Lees meer
8 of acht

8 of acht

Een droom over het getal acht staat voor macht, gezag, succes, karma, materiële winst, regeneratie en rijkdom. Wanneer het getal acht in je droom verschijnt,…
Lees meer
9 of negen

9 of negen

Een droom over negen voorwerpen of het getal negen staat symbool voor volledige harmonie, absolute waarheid, wedergeboorte, voltooiing, afsluiting, inspiratie en reformatie en nieuwe ontwikkelingen.…
Lees meer
10 of tien

10 of tien

Een droom over het getal tien staat voor perfectie, goede schoolresultaten, afsluiting van iets, grote kracht en winst. Het verwijst ook naar de wet of…
Lees meer
11 of elf

11 of elf

Een droom over het getal 11 staat voor intuïtie, beheersing van een bepaald domein, spiritualiteit, verlichting en vermogen om te bereiken. Het staat symbool voor…
Lees meer
12 of twaalf

12 of twaalf

Een droom over het getal 12 staat voor geestelijke kracht en goddelijke volmaaktheid. Het staat ook voor cycli en herhaling, winst door zelfopoffering of het…
Lees meer
13 of dertien

13 of dertien

Een droom over het getal 13 is kan zowel dood en geboorte, einde en begin betekenen, of staan voor verandering en overgang. Het staat symbool…
Lees meer
14 of veertien

14 of veertien

Een droom over het getal veertien duidt op het onverwachte of de noodzaak je aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden. Het staat ook…
Lees meer
15 of vijftien

15 of vijftien

Een droom over het getal vijftien staat voor de oplossing van moeilijke omstandigheden. Je problemen zullen snel verdwijnen.
Lees meer
16 of zestien

16 of zestien

Een droom over het getal 16 symboliseert onschuld, naïviteit, kwetsbaarheid en tederheid. Het duidt ook op geestelijke reiniging en vernietiging van oude gewoontes en de…
Lees meer
17 of zeventien

17 of zeventien

Een droom over het getal zeventien of een droom waarin zeventien voorkomt symboliseert je ziel, je geest of je ongrijpbare onderbewustzijn. Deze droom kn ook…
Lees meer
18 of achttien

18 of achttien

Een droom over het getal 18 symboliseert het conflict tussen materialisme en spiritualiteit. Het waarschuwt ook voor verraad, bedrog, leugens en egoïsme. Achttien kan ook…
Lees meer
19 of negentien

19 of negentien

Een droom over het getal negentien wijst op onafhankelijkheid en het overwinnen van persoonlijke strijd. Je zult merken dat je vaak voor jezelf moet opkomen.…
Lees meer
20 of twintig

20 of twintig

Een droom over het getal twintig geeft aan dat je behoefte hebt aan ondersteuning. Misschien voelt je je teruggetrokken en geïsoleerd. De droom kan ook…
Lees meer
21 of eenentwintig

21 of eenentwintig

Het getal eenentwintig vertegenwoordigt een keerpunt in je leven en je volledige overgang naar volwassenheid. Het is ook verbonden met de verantwoordelijkheden die op je…
Lees meer